Kies een ander land of een andere regio om online te winkelen en content te zien die specifiek is voor uw locatie.
 • Österreich
 • België / Belgique
 • Danemark
 • France
 • Deutschland
 • Nederland
 • Poland
 • Slowenia
 • South Africa
 • Spain
 • Schweiz / Suisse
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • USA
 • Rest of the world
Doorgaan met

PRIVACYBELEID
CURADEN AG - DSGVO

Inhoudsopgave

1. een overzicht van gegevensbescherming 

1.1. algemene informatie 

1.2 Gegevensverzameling op deze website 

1.3 Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden 

2. algemene informatie en verplichte informatie 

2.1 Gegevensbescherming 

2.2 Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de GDPR "verwerkingsverantwoordelijke") 

2.3 Opslagperiode 

2.4 Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website 

2.5 Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming 

2.6 Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen 

2.7 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking 

2.8 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

2.9 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit 

2.10. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

2.11. SSL- en/of TLS-encryptie 

2.12. Versleutelde betalingstransacties op deze website 

2.13. Informatie, correctie en verwijdering van gegevens 

2.14. Recht om verwerkingsbeperkingen te vragen 

3. algemene verzameling van gegevens op deze website 

3.1 Koekjes 

3.2 Toestemming met Cookiebot 

3.3 Contactformulier 

3.4 Aanvraag per e-mail, telefoon of fax 

3.5 Schriftelijke vorm 

3.6 Hubspot CRM 

3.7 Registratie op deze website 

3.8 Registratie bij Google 

3.9 Registratie met Facebook Connect 

4. sociale media op deze website 

4.1 Sociale media-elementen met Shariff 

4.2 Facebook 

4.3 Twitter 

4.4 Instagram 

4.5 LinkedIn 

4.6 XING 

5. analysetools en reclame 

5.1 Google Tag Manager 

5.2 Google Analytics 

5.3 Hotjar 

5.4 WP-statistieken 

5.5 Google-advertenties 

5.6 Google AdSense (niet gepersonaliseerd) 

5.7 Google Remarketing 

5.8 Google Conversie bijhouden 

5.9 Google DoubleClick 

5.10. Facebook-pixel 

5.11. LinkedIn Inzichtdag 

5.12. Post 

5.13. Outbrain 

5.14. Tackelen 

5.15. Brandwatch

5.16. UXCam

6e Nieuwsbrief 

6.1 Gegevens nieuwsbrief 

6.2 Gezamenlijk gebruik van klantgegevens van Curaden AG 

6.3 Mailchimp 

6.4 SendGrid/Twilio 

7. plug-ins en tools 

7.1 YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie 

7.2 Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track) 

7.3 Google Maps 

7.4 Google reCAPTCHA 

7.5 Wordfence 

7.6 BeheerWP 

7.7 Registratie met Apple ID

8. e-commerce en betalingsdienstaanbieders 

8.1 Verwerking van klant- en contractgegevens 

8.2 Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor online shops, detailhandelaren en de verzending van goederen

8.3 Gegevensoverdracht bij het afsluiten van overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud

8.4 Kredietcontroles

8.5 Betalingsdiensten

8.6 PayPal

8,7 Strips

8.8 Directe overschrijving Sofort

8,9 Unzer

8.10. American Express

8.11. MasterCard

8.12. VISA

8.13. PayU

8.14. Betalingsdiensten

8.15. Apple Pay

8.16. Google Pay

8.17. Amazon Pay

8.18. Terugbetaling

8.19. Taboola

9. online audio- en videoconferenties

(Conferentiehulpmiddelen) 

9.1 Gegevensverwerking 

9.2 Doel en rechtsgrondslag

9.3 Duur van opslag 

9.4 Gebruikte conferentiehulpmiddelen

9.5 Webex

10 Aangepaste diensten

10.1 Behandeling van gegevens van aanvragers

10.2 Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

10.3 Gegevensarchiveringsperiode

10.4 Opname in de pool van sollicitanten

1. een overzicht van gegevensbescherming

1.1. algemene informatie

De volgende informatie geeft u een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid, dat we als bijlage bij deze kopie hebben gevoegd.

1.2 Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website (d.w.z. de "beheerder")?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking (in de zin van de GDPR: "verantwoordelijke")" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze informatie wordt automatisch verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken met gevolgen voor alle toekomstige gegevensverwerking. U hebt ook het recht om, onder bepaalde voorwaarden, te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als je vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming, kun je altijd contact met ons opnemen.

1.3 Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in ons privacybeleid

Uitleg hieronder.

2. algemene informatie en verplichte informatie

2.1 Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de gegevens worden verzameld.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

2.2 Details van de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de GDPR "verwerkingsverantwoordelijke")

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Curaden UK Ltd

Verdieping 2, Francis Crick Huis

Moulton Park

Groot-Brittannië

Telefoon: 01480 862084

E-mail: sales@curaden.co.uk

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

2.3 Opslagperiode

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

2.4 Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Art. 9 lid 1 GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 49 par. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 25 (1) TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Als uw gegevens ook nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij deze op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Daarnaast kan gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. We zullen je in de volgende secties van dit privacybeleid informeren over de respectieve rechtsgrondslagen in individuele gevallen.

2.5 Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Zwitserland

Telefoon: +41 79 458 18 33

E-mail: gdpr@curaden.ch

2.6 Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere niet-EU-landen die niet veilig zijn vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Bedrijven in de VS zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan de veiligheidsautoriteiten en u als betrokkene hebt geen middelen om uzelf voor de rechter te verdedigen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. de geheime dienst) uw persoonlijke gegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

2.7 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die heeft plaatsgevonden tot het moment van herroeping.

2.8 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

In het geval van gegevensverwerking op basis van Art. Art. 6 para. 1 lit. e of f GDPR heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Lees dit privacybeleid om de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking vast te stellen. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als het doel van de verwerking niet wordt vervuld IS HET doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar op grond van Art. 21 para. 1 GDPR).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer worden gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar overeenkomstig Art. 21 (2) GDPR).

2.9 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen staat los van andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddel.

2.10. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde overdragen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

2.11. SSL- en/of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

2.12. Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) aan ons door te geven na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Versleutelde communicatie betekent dat de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden kunnen worden gelezen.

2.13. Informatie, correctie en verwijdering van gegevens

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

2.14. Recht om verwerkingsbeperkingen te vragen

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we gewoonlijk enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Voor de duur van dit onderzoek hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Als uw persoonlijke gegevens onrechtmatig werden/ worden verwerkt, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen in plaats van het wissen ervan.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.

Als u een bezwaar indient op grond van Art. In overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

3. algemene verzameling van gegevens op deze website

3.1 Koekjes

Onze websites en pagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om bepaalde diensten van de externe provider te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website niet zouden werken zonder cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies zijn bedoeld om gebruikersgedrag te analyseren of om reclameboodschappen weer te geven.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (vereiste cookies) (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt genoemd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van de cookies die nodig zijn voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als uw toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en het accepteren van cookies alleen in individuele gevallen toestaat. U kunt ook de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

We zullen u apart informeren over het gebruik van cookies van externe leveranciers of het gebruik van cookies voor analysedoeleinden als onderdeel van dit privacybeleid en, indien nodig, uw toestemming vragen.

3.2 Toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen en u verdere uitleg te geven over het gebruik van cookies.

Cookiebot slaat dan een cookie op in je browser om de toestemming die je hebt gegeven of het intrekken daarvan te herkennen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat je ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. 

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Art. Art. 6 lid 1 lit. c GDPR.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

3.3 Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze informatie niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, mits uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de gegevens hebben opgeslagen). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

3.4 Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In alle andere gevallen wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.) )(a) GDPR), indien deze is verkregen; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

3.5 Schriftelijke vorm

Wij hebben Typeform in deze website geïntegreerd. De provider is TYPEFORM SL, Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (hierna "Typeform").

Typeform stelt ons in staat online formulieren te maken en deze in onze website te integreren. De gegevens die u invoert in onze Typeform-formulieren worden opgeslagen op de servers van Typeform totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat we klaar zijn met het verwerken van uw gegevens). verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven hierdoor onaangetast.

Het gebruik van Typeform is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij functionele online formulieren. Als de bijbehorende toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven contract, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

3.6 Hubspot CRM

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM).

Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren, met u te communiceren en marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren in lijn met uw interesses. Hubspot CRM stelt ons in staat om interacties met klanten via e-mail, sociale media of telefoon via meerdere kanalen te registreren, sorteren en analyseren. De persoonlijke gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen worden geanalyseerd en gebruikt voor communicatie met potentiële klanten of marketingmaatregelen (bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven). Hubspot CRM stelt ons ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website vast te leggen en te analyseren.

Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Als de overeenkomstige toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Gegevens worden doorgegeven aan de VS op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven contract dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

3.7 Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op deze website te registreren om extra websitefuncties te kunnen gebruiken. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De door ons tijdens de registratie gevraagde gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders wijzen wij uw registratie af.

Om je te informeren over belangrijke wijzigingen in ons portfolio of technische veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd tijdens het registratieproces is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u geregistreerd bent op deze website. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven hierdoor onaangetast.

3.8 Registratie bij Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook bij Google registreren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om je bij Google te registreren, hoef je alleen maar je Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google identificeert u en bevestigt uw identiteit op onze website.

Wanneer u zich aanmeldt bij Google, kunnen we bepaalde informatie in uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U bepaalt zelf of en welke informatie wordt gebruikt als onderdeel van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/security. myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met de registratie bij Google is gebaseerd op ons legitieme belang om het registratieproces voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsopties, zijn er geen conflicterende doorslaggevende rechten van de betrokkenen.

3.9 Registratie met Facebook Connect

In plaats van je rechtstreeks op deze website te registreren, kun je je ook registreren via Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Als je besluit om je te registreren via Facebook Connect en op de knop "Log in met Facebook"/"Connect with Facebook" klikt, word je automatisch verbonden met het Facebook-platform. Daar kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt je Facebook-profiel gekoppeld aan deze website en onze diensten. Deze koppeling geeft ons toegang tot de gegevens die u op Facebook hebt opgeslagen. Deze gegevens zijn in essentie de volgende:

 - Facebook-naam

 - Facebook-profielfoto en omslagfoto

 - Facebook omslagfoto

 - E-mailadres gearchiveerd op Facebook

 - Facebook-ID

 - Facebook-vriendenlijsten

 - Facebook vindt leuk ("Likes" informatie)

 - Geboortedatum

 - Geslacht

 - Land

 - Taal

Deze informatie wordt gebruikt om uw account in te stellen, beschikbaar te stellen en aan te passen.

Registratie via Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerking zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige transacties.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van bestellingen. U kunt de tekst van de overeenkomst vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een gegevensbeschermingsveilige manier.

Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook. Gebruik deze links om toegang te krijgen tot deze informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. sociale media op deze website

4.1 Sociale media-elementen met Shariff

We gebruiken elementen van sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr) op deze website en de pagina's ervan.

In de regel kunt u deze social media-elementen herkennen aan de respectieve social media-logo's. Om de bescherming van gegevens op deze website te garanderen, gebruiken we deze elementen alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze website geïntegreerde social media-elementen persoonlijke gegevens naar de betreffende aanbieder sturen zodra u onze website bezoekt.

Een directe verbinding met de server van de aanbieder komt alleen tot stand als u het betreffende social media-element hebt geactiveerd door op de betreffende knop te klikken (en daarmee uw toestemming verleent). Zodra u het social media-element activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij uw betreffende social media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt een toestemmingsverklaring in de zin van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Je hebt de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken voor alle toekomstige transacties.

Deze service wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën.

De rechtsgrondslag hiervoor is Art. Art. 6 lid 1 lit. c GDPR.

4.2 Facebook

We hebben elementen van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook is te vinden op de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer het social media-element wordt geactiveerd, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de bovengenoemde service gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. a GDPR. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid van onze informatie in sociale media.

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van bestellingen. U kunt de tekst van de overeenkomst vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een gegevensbeschermingsveilige manier.

Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

4.3 Twitter

We hebben functies van het sociale mediaplatform Twitter op deze website geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Wanneer het social media-element wordt geactiveerd, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de server van Twitter. Hierdoor ontvangt Twitter informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/en/privacy.

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de hierboven genoemde service gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid van onze informatie in sociale media.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Je hebt de mogelijkheid om je instellingen voor gegevensbescherming op Twitter te resetten in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

4.4 Instagram

We hebben functies van het openbare mediaplatform Instagram geïntegreerd op deze website.

Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het social media-element wordt geactiveerd, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Hierdoor ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de hierboven genoemde service gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid van onze informatie in sociale media.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na de overdracht valt niet onder het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgebied.

De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke orderverwerking.

De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het privacybeleid van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5 LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina op deze website opent die elementen van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn ontvangt de informatie dat je deze website met je IP-adres hebt bezocht. Als je op de LinkedIn knop "Recommend" klikt terwijl je op je LinkedIn account ingelogd bent, kan LinkedIn je bezoek aan deze website met je gebruikersaccount in verband brengen. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid van onze informatie in sociale media.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-demewr-und-der-schweiz?lang=en.

Meer informatie over dit onderwerp kan gevonden worden in LinkedIn's privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.6 XING

Deze website maakt gebruik van elementen van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met XING-elementen wordt geopend, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden hierbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De service slaat met name geen IP-adressen op en analyseert geen gebruikersgedrag.

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid van onze informatie in sociale media.

Meer informatie over gegevensbescherming en de deelknop van XING is te vinden in het privacybeleid van Xing op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. analysetools en reclame

5.1 Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en bedient alleen de geïntegreerde tools. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de VS.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als de bijbehorende toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.2 Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Hiervoor ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bekeken pagina's, de tijd die op de site wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Daarnaast kunnen we Google Analytics gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevenssets te verrijken en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën om de gebruiker te herkennen met als doel het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signalen

We gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (paginabezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor op maat gemaakte advertenties met behulp van Google Signal. Als u een Google-account hebt, worden uw websitebezoekersgegevens door Google Signal aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt om u gepersonaliseerde reclameboodschappen te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het online gedrag van onze gebruikers.

Ordergegevens verwerken

We hebben een contract gesloten met Google voor het in opdracht verwerken van gegevens en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics e-commerce bijhouden

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce tracking" van Google Analytics. Met behulp van e-commerce tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren met als doel de online marketingcampagnes van de beheerder te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde bestelwaarde, de verzendkosten en de tijd tussen het bekijken van het product en de aankoopbeslissing worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

5.3 Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van je gebruiksgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we bijvoorbeeld je muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Tijdens dit proces kan Hotjar ook bepalen hoe lang je cursor op een bepaalde positie is gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heat maps te maken, die het mogelijk maken om te bepalen welke delen van de website de voorkeur hebben van de websitebezoeker.

We kunnen ook bepalen hoe lang u op een pagina van deze website bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen wanneer u de invoer in een contactformulier hebt geannuleerd (zogenaamde conversietrechters).

Hotjar kan ook worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie wordt gebruikt om het websiteaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van apparaatfingerprinting).

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de hierboven genoemde service gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming van u is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclamemaatregelen te optimaliseren.

Deactivering van Hotjar

Als je het verzamelen van gegevens door Hotjar wilt uitschakelen, klik dan op de link hieronder en volg de instructies onder de link: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat je Hotjar voor elke browser en elk apparaat apart moet deactiveren.

Voor meer informatie over Hotjar en de gegevens die worden verzameld, verwijzen we naar het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

5.4 WP-statistieken

Deze website gebruikt de analysetool WP Statistics om het bezoek statistisch te analyseren. De provider is Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, VAE (https://veronalabs.com).

Het gebruik van onze website kan worden geanalyseerd met behulp van WP Statistics. WP Statistics registreert onder andere logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die websitebezoekers op de website hebben uitgevoerd (bijv. kliks en weergaven).

De gegevens die met WP Statistics worden verzameld, worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 zin 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 letter f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze websites als onze reclame te optimaliseren. Als de bijbehorende toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.5 Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties weer te geven op basis van door Google opgeslagen gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses; targeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.6 Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een service voor het opnemen van advertenties van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties niet gebaseerd op je eerdere gebruikersgedrag en maakt de dienst geen gebruikersprofiel voor je aan. In plaats daarvan gebruikt de service zogenaamde "contextuele informatie" om de advertenties te selecteren die aan u worden weergegeven. De geselecteerde advertenties zijn bijvoorbeeld gebaseerd op je locatie, de inhoud van de website die je op dat moment bezoekt of de zoektermen die je gebruikt. Klik op de volgende link voor meer informatie over de duidelijke verschillen tussen gepersonaliseerde targeting en targeting die niet door Google AdSense is gepersonaliseerd: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat het gebruik van Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus kan leiden tot de opslag van cookies of het gebruik van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van apparaten).

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Je hebt de mogelijkheid om de advertentie-instellingen in je gebruikersaccount zelf aan te passen. Klik hiervoor op de onderstaande link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7 Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten) om bepaalde advertentiedoelgroepen aan u toe te wijzen en u vervolgens geschikte online aanbiedingen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Het is ook mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn gegenereerd met Google Remarketing te koppelen aan apparaatoverkoepelende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen individueel weer te geven op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) en op elk van uw apparaten (bijv. tablet of pc), afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag).

Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Vorming van doelgroepen met klantharmonisatie

We gebruiken onder andere de functie voor het matchen van klanten van Google Remarketing om doelgroepen te vormen. Hiervoor geven we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten door aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en zijn aangemeld bij hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. YouTube, Gmail of in een zoekmachine).

5.8 Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen we herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoe vaak er op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. 

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

5.9 Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om je op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele Google-netwerk.

Met behulp van DoubleClick kunnen advertenties worden afgestemd op de interesses van de kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld verschijnen in de zoekresultaten van Google of in banners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om op interesses gebaseerde reclame-inhoud aan gebruikers te kunnen tonen, is het noodzakelijk dat DoubleClick de betreffende bezoeker herkent om de bezochte websites, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag aan hen te kunnen toewijzen. Voor dit doel gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatfingerprinting). De verzamelde informatie wordt samengevat in een pseudoniem gebruikersprofiel, zodat de betreffende gebruiker op interesses gebaseerde reclame kan worden getoond.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

5.10. Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiviteitspixel van Facebook om conversiepercentages te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Deze tool maakt het mogelijk om bezoekers van pagina's te volgen nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als beheerder van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. Het is voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op plaatsen buiten Facebook. Als exploitant van deze website hebben wij geen invloed op het gebruik van deze gegevens.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van bestellingen. U kunt de tekst van de overeenkomst vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een gegevensbeschermingsveilige manier.

Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je hebt ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie "Custom Audiences" uit te schakelen in de advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je eerst inloggen bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance alle op gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.11. LinkedIn Inzichtdag

Deze website gebruikt de Insight tag van LinkedIn. Deze dienst wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

We gebruiken de LinkedIn Insight tag om informatie te verkrijgen over de bezoekers van onze website. Zodra een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, industrie, functietitel) van onze websitebezoekers analyseren om onze website beter af te stemmen op het relevante publiek. We kunnen LinkedIn Insight tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of andere acties uitvoeren (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag heeft ook een retargetingfunctie waarmee we gerichte reclame kunnen tonen aan bezoekers van onze website buiten de website. Volgens LinkedIn wordt de ontvanger van de reclame niet geïdentificeerd.

LinkedIn zelf verzamelt ook logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (in het geval van cross-device adressering van LinkedIn leden) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn leden worden door LinkedIn na zeven dagen verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De gegevens die door LinkedIn verzameld worden, kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen toegewezen worden. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt ze voor zijn eigen reclamemaatregelen. Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Wettelijke basis

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming van u is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen via sociale media. 

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van de LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruikersgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde informatie aan uw LinkedIn account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn account voordat u onze website bezoekt.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking voor reclamedoeleinden op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Voor het gebruik van een gepersonaliseerde klantenbenadering behouden we ons ook het recht voor om voornaam, achternaam, geboortedatum, straat, postcode en woonplaats op deze rechtsgrondslag te gebruiken. De duur van de opslag van persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden wordt bepaald door het principe of de opslag noodzakelijk is voor de reclameaanpak. We hanteren het principe dat we gegevens uiterlijk twee jaar na het einde van het gebruik voor reclamedoeleinden verwijderen.

Eigen reclamedoeleinden en reclamedoeleinden van derden

Als u een contract met ons hebt gesloten of reclamemateriaal naar u hebt laten sturen, zullen wij u als bestaande of potentiële klant behandelen. In deze gevallen verwerken we uw naam en adres om u informatie over nieuwe producten en diensten toe te sturen.

In het kader van onze legitieme belangen behouden wij ons het recht voor om uw contactgegevens per post door te geven aan bedrijven binnen ons concern en, indien nodig, aan geselecteerde contractuele partners, zodat zij u ook kunnen informeren over hun producten.

Op interesses gebaseerde reclame

Om ervoor te zorgen dat je alleen reclame-informatie ontvangt die verondersteld wordt interessant voor je te zijn, categoriseren we je klantprofiel en voegen we er verdere informatie aan toe. Hiervoor wordt statistische informatie en informatie over u (bijv. basisgegevens uit uw klantprofiel) gebruikt. Het doel is om u reclame te sturen die uitsluitend gericht is op uw werkelijke of vermeende behoeften en u dus niet lastigvalt met oninteressante reclame.

Verwerking van reclamemailings

De verwerking van reclamemailings wordt namens ons uitgevoerd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal, met werking voor de toekomst.

Je hoeft alleen maar een e-mail of een brief te sturen naar de bovenstaande contactgegevens.

In het geval van uw bezwaar wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. We willen u erop wijzen dat in uitzonderlijke gevallen tijdelijk toch reclamemateriaal kan worden verzonden na ontvangst van uw bezwaar. Dit is om technische redenen vanwege de noodzakelijke doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat we uw bezwaar niet zullen uitvoeren.

5.12. Post

Om fouten te registreren, gebruiken we de Sentry-service van Functional Software, Inc, Sentry 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA (hierna "Sentry") als onderdeel van ons legitieme belang in een technisch foutloos online aanbod en het economisch efficiënte ontwerp en optimalisatie ervan in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Sentry kan worden gebruikt om fouten in de code te verzamelen, te loggen en te analyseren ten behoeve van de stabiliteit van het systeem. Voor dit doel verzamelt Sentry ook uw gebruiksgegevens, zoals uw besturingssysteem, de software die op uw apparaat is geïnstalleerd, uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem of de eerder bezochte website ("referrer URL"). Deze gegevens worden door Sentry in gepseudonimiseerde vorm verzameld en stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over u als gebruiker.

Dit kan ertoe leiden dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Sentry, volgens welke Sentry uw gegevens alleen volgens onze instructies zal verwerken. Deze DPA bepaalt ook dat de doorgifte van gegevens naar de VS door Sentry alleen plaatsvindt in het kader van de standaard contractbepalingen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Sentry uw gegevens gebruikt het privacybeleid van Sentry op https://sentry.io/privacy/.

5.13. Outbrain

We hebben Outbrain geïntegreerd in deze website. De provider is Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (hierna te noemen "Outbrain").

Wanneer u een website bezoekt waarop Outbrain is geïntegreerd, creëert Outbrain een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel (user ID) waarin de inhoud die u hebt bekeken of gelezen wordt gearchiveerd. Dit stelt onze website of andere websites waarin Outbrain is geïntegreerd in staat om verdere inhoud aan te bevelen die aansluit bij uw interesses of om advertenties weer te geven. Voor dit doel worden uw apparaattype, uw IP-adres, het browsertype dat u gebruikt, bezochte websites, gelezen artikelen, het tijdstip van toegang en de apparaat-ID gearchiveerd en samengevat onder uw gebruikers-ID.

We gebruiken ook de Outbrain pixel. Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we deze pixel gebruiken om te bepalen of je al een Outbrain-gebruikers-ID hebt. Met deze oplossing kunnen adverteerders in het Outbrain advertentienetwerk de effectiviteit van hun campagnes meten.

Als u toestemming (consent) hebt gegeven, is het gebruik van de hierboven genoemde service gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming van u is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR. Art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclamemaatregelen te optimaliseren.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Outbrain op: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Als u ook op de volgende link klikt, krijgt u een lijst met alle gebruikte cookies: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Als u uw Outbrain-gebruikersprofiel wilt bekijken of wijzigen, klik dan op de volgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven contract, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

5.14. Tackelen

Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

De sociale media-applicatie TikTok is een internationaal videoportaal. Het wordt gebruikt om muziekvideo's en andere korte videoclips te lipsyncen.

TikTok wordt beheerd door het Chinese bedrijf ByteDance.

Het privacybeleid van TikTok vormt de basis waarop TikTok alle gegevens verwerkt die TikTok van gebruikers verzamelt of die door gebruikers worden verstrekt.

Onder het Privacybeleid is de beheerder van persoonsgegevens TikTok Technology Limited ("TikTok Ireland") en TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok UK"). In het Privacybeleid wordt over het algemeen kortweg verwezen naar "TikTok", "wij" of "ons".

Als je toestemming hebt gegeven voor reclame, zal TikTok je gegevens gebruiken om je gepersonaliseerde reclame te tonen.

Wettelijke basis

De gepersonaliseerde reclame die TikTok aan u toont, is gebaseerd op uw toestemming. Anders verwerkt TikTok gebruikersgegevens op basis van een contract (Art. 6 para. 1 zin 1 letter b GDPR), op basis van een belangenafweging (Art. 6 para. 1 zin 1 letter f GDPR) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 para. 1 zin 1 letter c GDPR). Toestemming kan worden ingetrokken door de gebruiker en de verwerking kan worden geweigerd op basis van een belangenafweging in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 21 GDPR. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van TikTok (zie onderstaande link).

Doel

TikTok verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder om haar diensten te leveren, om gebruikers te informeren over wijzigingen in de diensten, om ondersteuning te bieden aan gebruikers, om gebruikers in staat te stellen gebruikerscontent te delen met andere gebruikers, om nieuwe diensten te ontwikkelen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

TikTok verzamelt onder andere de volgende gegevens over zijn gebruikers: profielgegevens, gebruikersinhoud en gebruiksgegevens, locatiegegevens, informatie over de respectieve contacten/vrienden.

Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt en welke gegevens worden verwerkt, verwijzen wij u naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van TikTok (link hieronder). 

Duur van opslag

TikTok bewaart Gebruikersinformatie zo lang als nodig is om de Service aan Gebruikers te leveren, haar contractuele verplichtingen na te komen en haar rechten met betrekking tot de betreffende informatie uit te oefenen. In het geval dat Gebruikersinformatie niet noodzakelijk is voor het verlenen van de Service, zal TikTok Gebruikersinformatie alleen bewaren zolang TikTok een legitiem zakelijk doel heeft voor het bewaren van dergelijke informatie.

Als een gebruiker TikTok vraagt om zijn account te verwijderen, wordt het account in eerste instantie een paar weken gedeactiveerd. Daarna wordt het account verwijderd. De persoonlijke gegevens van gebruikers in verband met de in-app berichtfunctie worden ook verwijderd. Berichten die je naar andere gebruikers van de TikTok-service hebt gestuurd, blijven opgeslagen op hun apparaten.

In zijn privacybeleid (zie onderstaande link) verwijst TikTok ook naar eventuele langere verwijderperioden of bewaarperioden.

Herroeping, bezwaar en beëindiging van de verwerking

TikTok biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om hun eigen gebruikersgegevens (persoonsgegevens) te controleren en te beheren via de instellingsopties. Daarnaast biedt TikTok zijn gebruikers geautomatiseerde informatiediensten waarmee u informatie kunt verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. In het kader van de wettelijke vereisten hebt u ook het recht om uw gegevens te laten wissen en corrigeren, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of het gebruik ervan laten beperken en kunt u elke toestemming die u hebt gegeven op elk moment intrekken.

Aanvullende opmerking

Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van TikTok op elk moment kunnen veranderen.

Informeer daarom regelmatig naar de actualiteit van deze teksten. Curaden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van bovenstaande informatie met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van TikTok. Het doel van dit privacybeleid is het verstrekken van de op grond van art. 12 e.v. van de GDPR vereiste informatie. GDPR vereiste informatie. GDPR, voor zover Curaden gebruik maakt van TikTok diensten door video's in te sluiten in een van onze websites of TikTok wordt gebruikt door onze medewerkers voor klanten.

Gebruiksvoorwaarden-TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Privacybeleid:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1

Vragen over het privacybeleid van TikTok:

Voor gebruikers die vragen hebben over het privacybeleid van TikTok of contact willen opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TikTok, biedt TikTok een contactformulier waarnaar in het privacybeleid wordt verwezen.

5.15. Brandwatch

Wij maken gebruik van de diensten van Brandwatch Group - Runtime Collective Limited, Sovereign House, Church Street, 1st Floor, Brighton, BN1 1UJ, Verenigd Koninkrijk ("Brandwatch") om informatie te verzamelen uit social media posts of productreviews gepubliceerd op consumentenreview platforms anders dan TrustPilot over onze producten of diensten waarin Curaden direct wordt genoemd. De door Brandwatch verzamelde informatie is openbaar en staat daarom onder directe controle van de auteur of uitgever. Brandwatch ontvangt en verstuurt alleen de inhoud van de post of recensie. Brandwatch verwerkt geen andere persoonsgegevens in het kader van deze verwerkingsactiviteiten. Raadpleeg voor meer informatie over de gegevensbeschermingspraktijken van Brandwatch het privacybeleid van het bedrijf.

Brandwatch en ProductBoard kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan een derde land in de loop van het verlenen van hun diensten. Meer informatie over dergelijke overdrachten is te vinden in dit privacybeleid.

5.16. UXCam

We gebruiken UXCam, UXCam Inc, 814 Mission St, San Francisco, California, VS, om heat maps te maken, sessies vast te leggen en te registreren hoe gebruikers door meerdere pagina's bladeren om deze gebruiksvriendelijker te maken, bereik te meten en marktonderzoek uit te voeren. We gebruiken hiervoor de app-analysetool van UXCam.

UXCam verwerkt gegevens alleen als verwerker in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Voor zover de toepassing gebruik maakt van trackingmechanismen of gebruikersprofielen, gebruiken we deze alleen als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

6e Nieuwsbrief

6.1 Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Voor het verwerken van de nieuwsbrief maken we gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

6.2 Gezamenlijk gebruik van klantgegevens van Curaden AG

Wij zijn contractpartner van de Curaden AG ondernemingsgroep, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Zwitserland. Curaden AG ontwikkelt onze producten en diensten en stelt deze aan ons ter beschikking. Samen met Curaden AG ontwerpen wij ook onze reclamemaatregelen, nieuwsbrieven en onze websites. Wij verzamelen samen met Curaden AG klantgegevens zoals e-mailadressen voor reclamedoeleinden en voor algemene communicatie en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van art. 26 GDPR. De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Wij en Curaden AG zullen de door Art. 13 en 14 GDPR vereiste informatie kosteloos aan de betrokkenen verstrekken in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal. Daarbij zal elke partij de andere partij voorzien van alle noodzakelijke informatie binnen haar invloedssfeer.

6.3 Mailchimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Mailchimp is onder andere een dienst die kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Mailchimp in de VS.

Met behulp van de tool Mailchimp kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die via de Mailchimp-tool is verzonden, maakt een in de e-mail ingesloten bestand (een zogenaamde web beacon) verbinding met de servers van Mailchimp in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links de ontvanger mogelijk heeft geklikt.

Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het enige doel ervan is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u niet door Mailchimp wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We geven u hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond vóór uw afmelding blijft hierdoor onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief service provider en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is onbeperkt. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Mailchimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

6.4 SendGrid/Twilio

Deze website gebruikt de cloud-gebaseerde e-mailmarketingsoftware SendGrid van Twilio om nieuwsbrieven te versturen. De provider is Twilio Germany GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 München, Duitsland. SendGrid is een dienst die kan worden gebruikt om het verzenden van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van SendGrid.

De servers die SendGrid gebruikt voor het verwerken van gegevens bevinden zich onder andere in de VS, wat betekent dat uw e-mailadres kan worden verzonden naar hun Amerikaanse servers. Als je wilt weten wat SendGrid doet om te voldoen aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, lees dan het privacybeleid op https://www.twilio.com/legal/privacy en https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum .

Onze nieuwsbrieven die verstuurd worden met SendGrid stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. We kunnen onder andere analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van conversietracking kunnen we ook analyseren of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

Als u niet geanalyseerd wilt worden door SendGrid, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Je kunt je ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u hebt ingevoerd om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van SendGrid nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van SendGrid op: https://sendgrid.com/policies/privacy/.

7. plug-ins en tools

7.1 YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie

Video's van de YouTube-website zijn opgenomen op onze website. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat gegevensoverdracht naar YouTube-partners kan worden uitgesloten vanwege de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.

Ongeacht of je bijvoorbeeld een video bekijkt, YouTube maakt altijd een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je tijdens je bezoek aan onze website bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op je apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën gebruiken om je te herkennen (bijv. device fingerprinting) nadat je een video hebt bekeken. Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken op te stellen met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden, na het starten van het afspelen van een YouTube-video, kunnen verdere gegevensverwerkingen plaatsvinden die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang bij een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Op grond van Art. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als er een overeenkomstige toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door YouTube is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer je een van onze pagina's met Vimeo-video's bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server ontvangt informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo ontvangt ook je IP-adres. We hebben Vimeo echter zo geconfigureerd dat Vimeo je gebruikersactiviteiten niet kan volgen en geen cookies plaatst.

We gebruiken Vimeo om onze online presentatie aantrekkelijker voor je te maken. Dit is een legitiem belang van onze kant volgens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 letter f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". U vindt de details hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

7.3 Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De exploitant van deze website heeft geen invloed op de gegevensoverdracht. Als Google Maps geactiveerd is, heeft Google de mogelijkheid om Google Web Fonts te gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.4 Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die wordt ingevoerd in een contactformulier) afkomstig zijn van een menselijke gebruiker of van een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van websitebezoekers aan de hand van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de pagina opent. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of cursorbewegingen die de gebruiker maakt). De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als de bijbehorende toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in het privacybeleid van Google

Verklaring en gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

7.5 Wordfence

We hebben Wordfence geïntegreerd op deze website. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna "Wordfence").

Wordfence is ontworpen om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Hiertoe maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, die hun databases controleren en de toegang tot onze website blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op Art. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo effectief mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als de bijbehorende toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevens worden doorgegeven aan de VS op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

7.6 BeheerWP

Wij beheren deze website met behulp van de tool ManageWP. De provider is GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrado, Servië (hierna te noemen ManageWP).

ManageWP zorgt er onder andere voor dat we de veiligheid en prestaties van onze website kunnen bewaken en automatische back-ups kunnen maken. Bijgevolg heeft ManageWP toegang tot alle website-inhoud, inclusief onze databases. ManageWP wordt gehost op de servers van de provider.

Het gebruik van ManageWP is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. Art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om ervoor te zorgen dat de website(s) zo effectief en veilig mogelijk functioneren. Als de bijbehorende toestemming is gegeven, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

7.7 Registratie met Apple ID

Je kunt ervoor kiezen om je te registreren met je Apple ID. "Aanmelden bij Apple" is een dienst die wordt aangeboden door Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten (hierna "Apple" genoemd). Als u kiest voor "Aanmelden bij Apple", verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. 6 para. 1, zin 1 lit. a GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple vindt u in dit privacybeleid.

Als u "Aanmelden met Apple" gebruikt, ontvangen we informatie over uw naam en e-mailadres.

Apple verwerkt uw gegevens en geeft deze door aan de Verenigde Staten (zie sectie A.2). We hebben standaard contractuele clausules afgesloten met Apple die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om voldoende garanties te bieden voor de overdracht in overeenstemming met art. 46 lid 2 lit. c GDPR.

8. e-commerce en betalingsdienstaanbieders

8.1 Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, de inhoud ervan te organiseren en te wijzigen. Gegevens met een persoonlijke verwijzing naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze diensten door de gebruiker of voor factureringsdoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is art. 6 lid 1 letter f GDPR. Art. 6 lid 1 letter b GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

8.2 Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor online shops, detailhandelaren en de verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die belast is met de verwerking van de betaling. Alleen de gegevens die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om hun verplichtingen na te komen, worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte is art. Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor het nakomen van contractuele of precontractuele verplichtingen toestaat. Als u ons toestemming geeft om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. We geven je e-mailadres door aan het transportbedrijf dat de opdracht heeft gegeven voor de levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, zodat zij je per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van je bestelling.

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

8.3 Gegevensoverdracht bij het afsluiten van overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud

We geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de financiële instelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen.

Gegevens worden niet verder doorgegeven dan dit, of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het doorgeven ervan. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. Art. 6 lid 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

8.4 Kredietcontroles

Voor aankopen op rekening of vanwege andere betalingsvoorwaarden waarvoor wij krediet moeten verlenen, kunnen wij een kredietcontrole (scoring) uitvoeren. Hiervoor geven we de door u ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietbureau. Deze gegevens worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van wanbetaling te bepalen.

Als de kans op wanbetaling te groot is, kunnen we de betreffende betalingstermijn weigeren.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op basis van de naleving van het contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en om wanbetaling te voorkomen (gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als er toestemming is gegeven, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

8.5 Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankgegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingsverwerking (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, dient Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als rechtsgrondslag. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstaanbieders op deze website:

8.6 PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8.7 Strips

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

Gegevens worden naar de VS overgedragen op basis van de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link:

https://stripe.com/de/privacy.

8.8 Directe overschrijving Sofort

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "Sofort GmbH" genoemd). Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betaalmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, stuurt u de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee Sofort GmbH kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u gestuurde TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de pincode en het TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven.

Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over betaling via directe overschrijving: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/. 

8.9 Unzer

De aanbieder van deze betalingsdienst is Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna "Unzer" genoemd).

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Unzer op:

https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10. American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express").

American Express kan gegevens overdragen aan haar moedermaatschappij in de Verenigde Staten. Gegevens worden doorgegeven aan de VS op basis van de Binding Corporate Rules. Meer informatie vindt u hier: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van American Express: 

https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

8.11. MasterCard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de Binding Corporate Rules van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12. VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land onder de wetgeving voor gegevensbescherming. Dit betekent dat het niveau van gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevens worden doorgegeven aan de VS op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

8.13. PayU

Curaden biedt betaalmogelijkheden via PayU, MIH PayU BV gevestigd te Amsterdam, registratienummer 52117839 ("PayU"), zoals vooruitbetaling, betaling per creditcard en betaling op rekening. Voor dit doel kunnen betalingsgegevens worden doorgegeven aan PayU. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze betalingsdienstaanbieder is te vinden in het privacybeleid van PayU: https://corporate.payu.com/privacy/

8.14. Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, dient Art. 6 para. 1 lit. a GDPR als rechtsgrondslag. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken. We gebruiken de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstaanbieders op deze website:

8.15. Apple Pay

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Je kunt het privacybeleid van Apple vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

8.16. Google Pay

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

8.17. Amazon Pay

De aanbieder van deze betalingsservice is Amazon Payments Europe SCA, 38 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Meer informatie over de behandeling van uw gegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.co.uk/?ld=1

8.18. Terugbetaling

De aanbieder van deze betalingsservice is Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Duitsland.

Meer informatie vindt u in het volgende privacybeleid:

https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/en_de/default.

8.19. Taboola

Onze website maakt gebruik van native advertisingtechnologieën van Taboola Inc, Taboola Europe Limited Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, UK, voor het bijhouden van conversies en remarketing. Door de provider wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde van onze pagina's bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de provider herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en naar onze site is doorverwezen.

De remarketingfunctie wordt ook gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website als onderdeel van het native advertentienetwerk. Als u echter geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie, kunt u deze op elk gewenst moment deactiveren door de juiste instellingen te maken op https://www.taboola.com/privacy-policy.

Taboola wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Gegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie is te vinden in Taboola's privacybeleid: https://www.taboola.com/privacy-policy.

9. online audio- en videoconferenties

(Conferentiehulpmiddelen)

9.1 Gegevensverwerking

We gebruiken onder andere online vergaderhulpmiddelen om met onze klanten te communiceren. De tools die we gebruiken staan hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert via een video- of audioconferentie op internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de desbetreffende conferentietool en door ons. De conferentieprogramma's verzamelen alle informatie die u verstrekt om de programma's te gebruiken of waartoe u toegang hebt (e-mailadres en/of telefoonnummer). Daarnaast verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata).

Daarnaast verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van online communicatie. Hieronder vallen met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Deze inhoud omvat cloudopnames, chat-/instantberichten, foto's en video's die zijn geüpload via voicemail, bestanden, whiteboards en andere informatie die is gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in het privacybeleid van de gebruikte tools, dat we onder deze tekst hebben vermeld.

9.2 Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Daarnaast dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde met ingang van deze datum worden ingetrokken.

9.3 Duur van opslag

De gegevens die door ons rechtstreeks via de video- en vergadertools worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun eigen doeleinden opslaan. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.

9.4 Gebruikte conferentiehulpmiddelen

We gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

9.5 Webex

We maken gebruik van Webex. De aanbieder van deze dienst is Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Het kan niet worden uitgesloten dat gegevens die via Webex worden verwerkt, worden doorgegeven aan derde landen (bijv. VS). Webex heeft bindende bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

Dit zijn bindende bedrijfsregels die de overdracht van gegevens binnen het bedrijf naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy -policy.html en https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Raadpleeg het privacybeleid van Webex voor meer informatie over gegevensverwerking:

https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Gegevensverwerking

We hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder.

Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in onze opdracht en in overeenstemming met de GDPR.

10 Aangepaste diensten

10.1 Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden bezoekers van de website de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of door het online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld.

10.2 Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over een dienstverband of een sollicitatieprocedure Arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene contractonderhandelingen) en - als je ons toestemming hebt gegeven - Art. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als uw sollicitatie leidt tot een dienstverband, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b GDPR. Art. 26 GDPR en Art. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de verwerking van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

10.3 Gegevensarchiveringsperiode

Als we je geen baan kunnen aanbieden of als je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door jou verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). ) tot zes (6) maanden na afronding van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als herkenbaar is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel van verdere opslag niet meer van toepassing is.

Gegevens kunnen ook langer worden bewaard als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 letter a GDPR) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering in de weg staan.

10.4 Opname in de pool van sollicitanten

Als we je geen baan aanbieden, kun je worden opgenomen in onze kandidatenpool. Als je wordt aangenomen, worden alle documenten en informatie van je sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool, zodat we contact met je kunnen opnemen als er geschikte vacatures zijn.

Opname in de kandidatenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). De indieningsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen verband met de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit het sollicitantenbestand, mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken.

De gegevens uit de kandidatenpool worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee (2) jaar nadat toestemming is verleend.

Deze informatie is vertaald voor het gemak van de betrokken partijen. In het geval van enige inconsistentie of conflict tussen de vertaalde versie en de originele Engelse versie, prevaleert de Engelse versie en is deze de wettelijk bindende en gezaghebbende versie. Hierbij wordt erkend dat de vertaling machinaal is gemaakt en hoewel er inspanningen zijn gedaan om de nauwkeurigheid te garanderen, wordt er geen garantie gegeven voor de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de vertaling.